Най-важното за хлебарките - www.hlebarki.info

Плъхове

Сив плъх

Сивият плъх е сравнително едър гризач с маса 150–600 гр. и дължина на тялото 18–25 см. Опашката му е по-къса от тялото (16–21 см.) и е гола или покрита с редки и твърди косми. Цветът на космената покривка е сиво-кафяв, до мръсносив. Коремната страна е по-светла, белезникава. Ушите са къси, скрити в космената покривка. Женският екземпляр има 12 чифта млечни зърна. Сивият плъх е всеядно животно като проявява агресивност към малки домашни любимци и птици. Предпочита по-влажни места за обитание – мазета, складове, шахти, канализация. За това често е наричан канален плъх. Слаб катерач е, но за сметка на това е добър плувец. Може да влезе в дома ви, дори през сифона на тоалетната чиния и има отлични способности за копаене на дупки и ходове. Изпражненията му се разпознават по това, че имат заострени краища. Сивият плъх достига полова зрялост на три месеца и развива годишно до 8 поколения.

Черен плъх

Черният плъх е среден по големина – с маса между 80 гр. и 300 гр. Нарича се още корабен плъх. Той е по-дребен от сивия, а муцунката му е по-тясна и заострена. Има големи, ясно изразени уши. Дължината на тялото на черния плъх е 16–21 см., като опашката му е по-тънка в основата и  е по-дълга от тялото (19–25 см.) Окраската му не винаги е черна, а по-често тъмносива или кафеникава. Коремната му страна е бяла, сива или сиво-черна. Всеяден е, но предпочита семена, орехи и др. Черният плъх е по-разпространен в Южна България. Живее на сухи места. Много е пъргав – умее да скача и бяга отлично, копае дупки и ходове и е добър катерач. За това често живее по таваните и по покривните конструкции. Среща се също в лозята и овощните градини.

За да станете франчайзинг партньор на Инсекта България и да развиете собствен ДДД бизнес във вашия град, моля, посетете сайта www.hlebarki.biz.

Хлебарки | Дезинсекция | Препарати | Тест

Хлебарки | Бълхи | Кърлежи | Мравки | Дървеници | Мухи | Комари | Оси | Дървояди | Гризачи | Плъхове | Мишки | Патогенни микроорганизми

Ключар | Транспорт | Франчайзинг | Нов бизнес | Ремонти | Маркетинг | Бизнес план | Шофьорски курс | Интернет реклама

Insecta Bulgaria © 2008 | created by Edit Plus