Най-важното за хлебарките - www.hlebarki.info

Най-важното за хлебарките

Хлебарките не са от вчера

Хлебарките са били на Земята преди нас и е много вероятно да ни надживеят. Открити са вкаменелости на хлебарки от преди  400 милиона години и оттогава те са оцелели до наши дни без да променят анатомичното си устройство. Хлебарките издържат на повече от 100 пъти по-висока доза радиация от смъртоносната за хората и могат да оцелеят при ядрена война. На всичкото отгоре те могат да живеят близо месец с откъсната глава защото дишат чрез трахеи, чиито отвори са разположени от двете страни на тялото.

Какво обичат хлебарките

Хлебарките се нуждаят най-много от топлина и влага. Всички хлебарки избягват дневна светлина, обичат да са прикрити и обитават най-често в баните или тоалетните: зад готварски печки и хладилници, под кофите за боклук, зад шкафове, под белещ се тапет, в пукнатини и шахти, покрай тръбите и т.н. Те ядат почти всичко включително картон, месо, сапун и лепило, а при липса на храна стават канибали - големите изяждат малките и умрелите хлебарки. Могат да издържат без храна повече от месец. Те живеят при температури между 20-35 градуса целзий и стоят заедно в групи. Хлебарките са нощни животни, появяват се след загасване на осветлението. Но ако леговището им е пренаселено и не им достига храна, те започват да излизат и през деня. Така че ако видите една хлебарка значи те вече са толкова много, че им е станало тясно.

Откъде се появиха тези хлебарки!?

Освен с популацията, която вече се е настанила във вашият дом или офис, вие ще трябва да се справяте и с хлебарките, които прииждат от съседни апартаменти, офиси, мазета, тавани, от съседни входове, а през топлите месеци и от други сгради. Хлебарките изминават големи разстояния, пропълзявайки през шахти, отдушници, въздухопроводи, комини и електрически инсталации, през стълбищата и стените на сградите, промъкват се през прозорци и врати, отточни канали, сифони, цепнатини, дупчици, ключалки... Те и техните яйца могат да бъдат внесени във вашия дом или офис с дрехи, обувки, мебели, стоки, картонени опаковки и т.н. Така че борбата с хлебарките трябва да се води постоянно.

Болести

Хлебарките са механични преносители на над 40 вида опасни заболявания като дизентерия, салмонела, гастроентириткоремен тиф, хепатит и полиомиелит. Предизвикват алергични и астматични кризи. Тяхното меню е доста разнообразно – те ядат почти всички, включително ферментиращи вещества, отпадъци от замърсени септични канали, умрели болни животни, коса, кожа и т.н. Техните секрети могат да се открият върху чинии, които изглеждат чисти и върху оставената на открито храна.

Размножаване

Женската хлебарка може да произведе над 240 малки хлебарки. Тя отлага яйцата си в малка капсула - ”оотека”, която носи в края на коремчето си. Яйцата се излюпват за около 20-30дни, в зависимост от температурата на околната среда, така че ако унищожите и последната женска хлебарка, веднага след като е снесла яйцата си, в следващите месеци, все още ще виждате хлебарки, излюпени от нея. Малките хлебарки напълно наподобяват възрастните и са чувствителни на същите препарати, с които се унищожават и те.

Видове хлебарки

Има около 4000 вида хлебарки. За щастие вие вероятно имате проблем само с два вида – кафявата или черната хлебарка. Напоследък се разширява популацията и на американската хлебарка. Разпространено е заблуждението, че след обработка хлебарките можело да мутират или че ставали албиноси. Това не е така – около 7 пъти в живота си хлебарката сменят хитиновата си обвивка и за няколко часа след смяната хлебарката е бяла, а след това в следствие на досега с въздуха се оцветява в обичайните си цветове.

Черна (ориенталска) хлебарка (Blatta orientalis)

Това са големите черни хлебарки, произхождат от северна Америка и са разпространени в цял свят. Тези хлебарки се срещат най-често в канализацията, но могат да оцелеят и на открито. През деня те се крият в недостъпни пукнатини и тъмни ъгълчета на кухненски мебели. Хранят се с всякакви органични продукти и отпадъци. Женските хлебарки могат да гладуват до 30-40 дни. Възрастните мъжки ориенталски хлебарки са на дължина около 25 mm, а женските около 32 mm. Предпочитат да обитават канали, мазета, по-ниски етажи и влажни места с температура 20-27?С. Понякога могат да бъдат срещнати и на открито по клони, листа, в близост до жилищни сгради и т.н. Женската хлебарка отлага в близост до храна на защитено място 7-8 капсули (оотеки), всяка от които съдържа 16-18 яйца. Продължителността на живота на черната хлебарка е около 180 дни.

Кафява (германска) хлебарка (Blattella germanica)

Това е най-разпространената хлебарка в България и в света и е една от най-дребните. Въпреки името си германската хлебарка произхожда от Азия. Среща се в жилища с централно парно отопление, както и в помещения, в които се държи храна, където оптималната температура е около 25-28?С. Женската хлебарка носи капсулата  (оотека) от 1 до 4 седмици и отлага на влажно място, за да могат малките да пият веднага след като се излюпят. Всяка капсула съдържа 35-45 яйца, а всяка женска хлебарка може да отложи през живота си от 4 до 8 капсули. Този вид хлебарки живеят от 100 дни до 1 година. Германската хлебарка може да се открие навсякъде в сградата, но предпочита топли и влажни места. Най-често се среща в кухни и бани, но обитава и останалите стаи. Всяка пукнатина или процеп, разположени близо до източник на храна или вода е потенциално убежище, където германската хлебарка прекарва около 75% от живота си. Възрастните достигат на големина 13-15 mm. На цвят са светло кафяви до жълтеникави. Женската германска хлебарка се отличава от мъжката по по-късите си крила.

Американска хлебарка (Periplaneta Americana)

Американската хлебарка произхожда от Африка и е широко разпространена из цял свят. Обитава предимно пристанищните градове и корабите. У нас се среща най-често в абонатните станции на жилищните блокове и канализационни системи. През летните месеци може да се види и на открито - в дворове или на улицата. Американската хлебарка е с кестеняво-кафеникав цвят на крилата, а по гърдите е с жълти петна. Женската хлебарка оформя капсула, която закрепва със секрет на предварително подбрано място. Отлага 21-59 капсули, всяка съдържаща 16-28 яйца. Продължителността на живота на този вид хлебарки е от 100 дни до 2-3 години. Американските хлебарки влизат в сградите от канализационната система, по тръбите или при случайно внасяне отвън.

Борба с хлебарките

Ефективната борба с хлебарките трябва да се извършва от квалифицирани специалисти със сертифицирани препарати. За да се определят подходящите препарати трябва да се прецени стадия на развитие на популацията, развъдните им райони, както и основните източници на храна. Професионалните препарати имат дълго остатъчно действие и ако не се отмият те унищожават хлебарките в продължение на няколко месеца. След като влезе в контакт с препарата хлебарката го отнася в гнездото, заразява останалите и така една от тях би могла да се унищожи цялата популация. За съжаление няма препарат, който да убива яйцата на хлебарките. Капсулата, в която са яйцата има много дебела хитинова обвивка, защитаваща яйцата от препаратите. Затова се налага между 20 и 30 дни след първата обработка да се проведе втора. Така се унищожават новородените още преди да са снесли на свой ред яйца.

Превантивни мерки

Поддържайте висока хигиена. Скрийте откритата храна и не оставяйте мръсни чинии. Метете трохите, не оставяйте храната на домашните си любимци през целия ден на открито. Поправете капещите кранове и сълзящите тръби – хлебарките могат без храна, но не могат без влага. Обработвайте или дръжте запушени отходните тръби. Запушете процепите в стените, покрай тръбите, до прозорците и вратите. Опитайте се да организирате вашите съседи и обработете с препарат с дълготрайно остатъчно действие цялата сграда – всички апартаменти, стълбището, мазетата и тавана. Така ефектът би бил максимален. Борбата с хлебарките е въпрос на редовни превантивни обработки, за да се подържа биологичния минимум на популацията. Не допускайте хлебарките да ви превземат! Дори да не срещате хлебарки в къщи или в офиса, провеждайте превантивни обработки два пъти в годината преди да са се настанили трайно. Хлебарките прииждат от други сгради или се внасят с багаж, така че никога не може да се каже, че сте си решили проблема с хлебарките окончателно.

Ако искате да се справите сами

Най-добре е да повикате специализирана фирма, работеща под контрола на РИОКОЗ. Ако имате намерение да се справяте сами – консултирайте се със специалист. Той знае не само с какво, но също КАК и КЪДЕ трябва да се обработва. Разбира се можете свободно да ползвате спрейове за непрофесионална употреба като Raid и Baygon, но трябва да знаете че ефектът от тях е минимален: те биха убили само и единствено хлебарката, която напръскате директно. Тези спрейове нямат остатъчно действие! Освен това при обработка с такъв спрей напръсканата хлебарка умира веднага, а при употребата на професионални препарати част от хлебарките отнасят отровата със себе си в гнездото, където заразяват и останалите.
Употребата на различни листчета, капани, пасти и т.н. не може да ви помогне ако имате наистина сериозен проблем с хлебарките. Те имат своето място или ако популацията е съвсем малка, или ако се поставят след напръскване с професионален препарат - като поддържащо третиране.
За правилното водене на борбата с хлебарките са от значение: вида и площта на обекта, заселеността от инсекти, а също и конкретният вид хлебарки. Добре е ако при отделните обработки се редуват препаратите, в противен случай хлебарките стават резистентни и химическите съставки вече не им действат! Имайте предвид, че въпреки различните си имена, много от препаратите имат еднакво активно действащо вещество, така че не е достатъчно да се използва друга марка препарат – трябва да се използва препарат с различни съставки. Важно е да се знае, че 20 дни след обработка не трябва да се пръска отново – независимо дали с друг или със същия препарат, за да не развият резистентност. При неправилен подбор на препаратите ефектът би могъл да е минимален и само да се стимулира тяхното разселване.
Въпреки че повечето препарати са сертифицирани и разрешени за употреба в домашни условия, задължително трябва да се използва маска. Недопустимо е да се използват вкъщи препарати, предназначени за земеделски нужди – те могат да причинят алергии и други проблеми! Не случайно в повечето страни от Европейския съюз професионалните препарати за борба с хлебарките са достъпни само за специализираните фирми и продажбата им на граждани е забранена.

*Използвани са материали от различни интернет източници, Wikipedia и сайтове на фирми за pest control (ДДД). Текстът е под редакцията на специалистите от РИОКОЗ София.

За да станете франчайзинг партньор на Инсекта България и да развиете собствен ДДД бизнес във вашия град, моля, посетете сайта www.hlebarki.biz.

Хлебарките не са от вчера | Какво обичат хлебарките | Откъде се появиха тези хлебарки!? | Болести | Размножаване | Видове хлебарки | Черна хлебарка | Кафява хлебарка | Американска хлебарка | Борба с хлебарките | Превантивни мерки | Ако искате да се справите сами

Хлебарки | Дезинсекция | Препарати | Тест

Хлебарки | Бълхи | Кърлежи | Мравки | Дървеници | Мухи | Комари | Оси | Дървояди | Гризачи | Плъхове | Мишки | Патогенни микроорганизми

Ключар | Транспорт | Франчайзинг | Нов бизнес | Ремонти | Маркетинг | Бизнес план | Шофьорски курс | Интернет реклама

ДДД – Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация. Мишки, борба с мишки, унищожаване на мишки, премахване на мишки, препарати срещу мишки, отрова за мишки, препарати срещу мишки, премахване на мишки, обработки срещу мишки, капани за мишки, хващане на мишки. Видове мишки. Плъхове, борба с плъхове, унищожаване на плъхове, премахване на плъхове, препарати срещу плъхове, отрова за плъхове, препарати срещу плъхове, премахване на плъхове, обработки срещу плъхове, капани за плъхове, хващане на плъхове. Видове плъхове. Хлебарки, борба с хлебарки, унищожаване на хлебарки, премахване на хлебарки, препарати срещу хлебарки, отрова за хлебарки, борба с хлебарките, препарати срещу хлебарки, премахване на хлебарки, обработки срещу хлебарки, капани за хлебарки, пръскане срещу хлебарки, пръскане за хлебарки. Видове хлебарки. Бълхи, борба с Бълхи, унищожаване на Бълхи, премахване на Бълхи, препарати срещу Бълхи, отрова за Бълхи, борба с Бълхите, препарати срещу Бълхи, премахване на Бълхи, обработки срещу Бълхи, капани за Бълхи, пръскане срещу Бълхи, пръскане за Бълхи. Видове Бълхи. Кърлежи, борба с кърлежи, унищожаване на кърлежи, премахване на кърлежи, препарати срещу кърлежи, отрова за кърлежи, борба с кърлежите, препарати срещу кърлежи, премахване на кърлежи, обработки срещу кърлежи, капани за кърлежи, пръскане срещу кърлежи, пръскане за кърлежи. Видове кърлежи. Дървеници, борба с дървеници, унищожаване на дървеници, премахване на дървеници, препарати срещу дървеници, отрова за дървеници, борба с дървениците, препарати срещу дървеници, премахване на дървеници, обработки срещу дървеници, капани за дървеници, пръскане срещу дървеници, пръскане за дървеници. Видове дървеници. Мравки, борба с мравки, унищожаване на мравки, премахване на мравки, препарати срещу мравки, отрова за мравки, борба с мравките, препарати срещу мравки, премахване на мравки, обработки срещу мравки, капани за мравки, пръскане срещу мравки, пръскане за мравки. Видове мравки. Дървояди, борба с дървояди, унищожаване на дървояди, премахване на дървояди, препарати срещу дървояди, отрова за дървояди, борба с дървоядите, препарати срещу дървояди, премахване на дървояди, обработки срещу дървояди, капани за дървояди, пръскане срещу дървояди, пръскане за дървояди. Видове дървояди. Оси, борба с оси, унищожаване на оси, премахване на оси, препарати срещу оси, отрова за оси, борба с осите, препарати срещу оси, премахване на оси, обработки срещу оси, капани за оси, пръскане срещу оси, пръскане за оси. Видове оси. Комари, борба с комари, унищожаване на комари, премахване на комари, препарати срещу комари, отрова за комари, борба с комарите, препарати срещу комари, премахване на комари, обработки срещу комари, капани за комари, пръскане срещу комари, пръскане за комари. Видове комари. Мухи, борба с мухи, унищожаване на мухи, премахване на мухи, препарати срещу мухи, отрова за мухи, борба с мухите, препарати срещу мухи, премахване на мухи, обработки срещу мухи, капани за мухи, пръскане срещу мухи, пръскане за мухи. Видове мухи. Дезинфекцира. Дезинфекциране. Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация. ДДД. Болести, пренасяни от хлебарки, пест контрол срещу хлебарки, произход на хлебарките, гнездо на хлебарки. Болести, пренасяни от мишки, пест контрол срещу мишки, произход на мишките. Болести, пренасяни от плъхове, пест контрол срещу плъхове, произход на плъховете. Болести, пренасяни от мухи, пест контрол срещу мухи, произход на мухите. Болести, пренасяни от кърлежи, пест контрол срещу кърлежи, произход на кърлежите. Болести, пренасяни от комари, пест контрол срещу комари, произход на комарите. Болести, пренасяни от Бълхи, пест контрол срещу Бълхи, произход на Бълхите. Болести, пренасяни от дървеници, пест контрол срещу дървеници, произход на дървениците. Болести, пренасяни от дървояди, пест контрол срещу дървояди, произход на дървоядите. Болести, пренасяни от оси, пест контрол срещу оси, произход на осите, гнездо на оси. Болести, пренасяни от мравки, пест контрол срещу мравки, произход на мравките, гнездо на мравки. Размножаване на мишките, биология на мишките. Размножаване на плъховете, биология на плъховете. Размножаване на мухите, биология на мухите. Размножаване на кърлежите, биология на кърлежите. Размножаване на хлебарките, биология на хлебарките. Размножаване на мравките, биология на мравките. Размножаване на осите, биология на осите. Размножаване на дървоядите, биология на дървоядите. Размножаване на Бълхите, биология на Бълхите. Размножаване на дървениците, биология на дървениците. Размножаване на комарите, биология на комарите. Инетгриран пест мениджмънт. Integrated pest management. Под контрола на РИОКОЗ, ХЕИ. Годишен план за ДДД обработки. Оферта за ДДД обработки и борда с вредителите. Протокол за ДДД обработки. Франчайзинг на ДДД бизнес.

Insecta Bulgaria © 2008 | created by Edit Plus